Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 15.04.2016

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi” i „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”