Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "PV Białykał 1" o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 144, obręb Białykał, gmina Pakosław