Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory na działce o nr ew. 73, obręb Góreczki Wielkie, gmina Pakosław