Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z parterową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr 29 obręb Góreczki Wielkie