Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi nr 5492P Osiek–Pomocno–Zaorle, na działkach o nr ew.: 214/1, 295 obręb Osiek, 14/5, 4, 94/2, 95/2, 100/2, obręb Pomocno, 91/2 obręb Zaorle.