Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 644, obręb Osiek, gmina Pakosław, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.