Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową złoża kruszywa naturalnego „Góreczki Wielkie”, realizowanego na działce nr ew. 225, w obrębie Góreczki Wielkie, gmina Pakosław

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Góreczki Wielkie”, w tym z obszaru górniczego o powierzchni mniejszej niż 2,0 ha, bez użycia materiałów wybuchowych i o wydobyciu rocznym mniejszym niż 20.000 m3, realizowanego na działce nr ew. 225, położonej w obrębie ewidencyjnym Góreczki Wielkie, gmina Pakosław, powiat rawicki, woj. wielkopolskie.