Opinia z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pakosław w 2019 roku

Strony