Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakosław

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakosław na 2016 rok

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pakosław na 2016 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2016-2019

Strony