Zarządzenie nr 10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pakosław.

Zarządzenie nr 5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opina o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pakosław

Strony