Sołectwo Podborowo

Sołtys Wsi: Tyczyński Zdzisław

Adres: Podborowo, 63-921 Chojno

 

Załączniki: