Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli - 2019 r.