Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław » Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 23.07.2020r w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 23.07.2020r w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok


Zarządzenie Nr W.G.0050.40.2020
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 23 lipca 2020r.w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr W.G.0050.01.2020 Wójta Gminy Pakosław z
dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok
dokonuje się zmian.
2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr W.G.0050.01.2020 Wójta Gminy Pakosław z
dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok
dokonuje się zmian.
2. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Piotr Skrzypek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Tatarek
Informację wprowadził: Małgorzata Tatarek
Opublikowany dnia: 2020-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-07-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie