Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 88/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok