Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 62/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok