Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 48/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Załączniki: