Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Załączniki: