Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2019 - 2022

Załączniki: