Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Załączniki: