Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Załączniki: