Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2019-2022