Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 25/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok