Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 15/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok