Uchwała nr XXXVII/293/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Załączniki: