Uchwała nr XXXVII/292/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 - 2021

Załączniki: