Uchwała nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 - 2021.

Załączniki: