Uchwała Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Załączniki: