Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 - 2021

Załączniki: