Uchwała Nr XXXIII/259/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Załączniki: