Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Załączniki: