Uchwała Nr XXXI/245/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Załączniki: