Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 - 2021

Załączniki: