Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018-2021

Załączniki: