Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Załączniki: