Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 20/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok