Uchwała Nr XX/154/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 - 2019 rok

Załączniki: