Uchwała Nr XX/153/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Załączniki: