Uchwała Nr XVIII.135.16 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019