Uchwała Nr XV/116/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018

Załączniki: