Uchwała Nr XIX/144/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Załączniki: