Uchwała Nr XIV/108/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Załączniki: