Uchwała Nr XIV/107/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2018

Załączniki: