Uchwała Nr XIII/97/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok