Uchwała Nr XI/85/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Załączniki: