Uchwała Nr XI/84/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2016-2019

Załączniki: