Sprawozdanie Wójta Gminy Pakosław z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2016 rok