Opinia o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.