Uchwała Nr XI/83/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Załączniki: