Uchwała Nr XI/82/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Załączniki: