UCHWAŁA Nr X/79/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Załączniki: